Arkiv

Psykisk ohälsa i familjen? Vilken är min roll som anhörig? Dessa frågor är rubriken under Anhörigseminariet vid Lappviken den 28 januari. Läs mer om seminariet här.

I början på april är det dags för nästa utbildning i Psykiska första hjälpen 2. Utbildningen hålls i Jakobstad, på Psykosociala förbundets kansli. Till utbildningen är alla välkomna, som vill öka sin kunskap om psykisk ohälsa och bemötandet av människor med psykisk ohälsa samt om första hjälpen vid psykiska ohälsa. Kurserna är inte lämpliga för människor i akut kris. Läs mer om utbildningen här.

 ...

Välkommen på en föreläsning med temat: Psykoser och deras inverkan på de kognitiva funktionerna. Föreläsare: Neuropsykolog Rakel Berg. Plats: FinFami Österbottens kontor, Kyrkoesplanaden 31, Vasa. Tidpunkt: 1.2.2017 kl. 18-19:30. Anmälan: Senast 30.1 till info@finfamipohjanmaa.fi eller tel. 044- 2000 733. Arrangörer: FinFami Österbotten r.f. och Svenska Österbottens anhörigförening r.f.

Förbundet har valt ny styrelse för 2017. Den nya styrelsen består av Christer Rönnlund som ordförande, Bruno Rönnqvist, Maj-Len Jossfolk, Karl-Göran Löfgren, Ingvor Svahnström, Eivor Finnäs, Pamela Kinnunen och Henrik Lagerberg. Styrelsen samlas för årets första möte den 17 januari i Helsingfors. Vi vill tacka alla föreningsanställda, förtroendevalda och medlemmar i våra föreningar för det gemensamma arbetet vi tillsammans gör för att minska på fördomar och stigma, och öka på livskvaliteten...

Vi vill önska DIG en riktigt fin julhelg! Ta hand om dig, du är värdefull! Kansli i Jakobstad har julstängt 22-26.12. Regionkansli i Helsingfors är öppet igen efter nyår.

Vänligen observera att vår Ställ en fråga-funktion har juluppehåll under tiden 21.12-8.1. Du är välkommen med dina frågor från och med den 9.1.2017. Vi önskar Dig en riktigt fin jul och ett gott nytt år!

Psykosociala förbundet ordnar ett anhörigseminarium i samarbete med FinFami Nyland lördagen den 28.1 på Lappvikens sjukhus i Helsingfors. Seminariet fungerar som startgrop för svenskspråkig...

Nu kan du ta dig en titt på våra rehabiliteringskurser för år 2017! Kolla in kurslistan här. Varmt välkommen på kurs med oss! Vi finns här för dig. Om du har frågor eller funderingar kring någon av våra kurser, vänligen kontakta vår rehabiliteringschef Ann-Charlott Rastas 050-3688891, ...

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinders har valt Nykarlebybon Anna Caldén till ny ordförande. Caldén är för tillfället ordförande för Finlands svenska handikappförbund. Hon är i slutskedet av sina studier i ämnet socialpolitik vid Åbo Akademi i Vasaoch har länge varit aktiv inom handikappolitiken i Österbotten, bland annat som ordförande för Nykarlebys handikappråd. ”Det känns fantastiskt bra, jag är glad och stolt över att vara SAMS nya ordförande!” säger Caldén.  ”Jag ser fram...

PRESSMEDDELANDE 15.11.2016

Var fjärde sjukfrånvaro från arbetslivet beror på problem med den psykiska hälsan. Trots det är psykiska hälsoproblem tabubelagda på arbetsplatserna. Ett sunt arbetsklimat och öppen växelverkan främjar såväl arbetstagarens välmående som organisationens framgång. Ömsesidigt förtroende och respekt för mångfald är nyckelfaktorer i en bra arbetskultur hävdar mentalhälsopoolens ordförande Pia Hytönen. Den psykiska hälsan hos de som befinner sig i arbetslivet kan...

Sidor