Arkiv

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinders har valt Nykarlebybon Anna Caldén till ny ordförande. Caldén är för tillfället ordförande för Finlands svenska handikappförbund. Hon är i slutskedet av sina studier i ämnet socialpolitik vid Åbo Akademi i Vasaoch har länge varit aktiv inom handikappolitiken i Österbotten, bland annat som ordförande för Nykarlebys handikappråd. ”Det känns fantastiskt bra, jag är glad och stolt över att vara SAMS nya ordförande!” säger Caldén.  ”Jag ser fram...

PRESSMEDDELANDE 15.11.2016

Var fjärde sjukfrånvaro från arbetslivet beror på problem med den psykiska hälsan. Trots det är psykiska hälsoproblem tabubelagda på arbetsplatserna. Ett sunt arbetsklimat och öppen växelverkan främjar såväl arbetstagarens välmående som organisationens framgång. Ömsesidigt förtroende och respekt för mångfald är nyckelfaktorer i en bra arbetskultur hävdar mentalhälsopoolens ordförande Pia Hytönen. Den psykiska hälsan hos de som befinner sig i arbetslivet kan...

I helgen hölls förbundets höstmöte, denna gång på Folkhälsanhuset Wasa. Mötesordförande Christer Rönnlund klubbade av föredragningslistan i fin takt. På listan fanns förbundets verksamhetsplan för 2017 som verksamhetsledare Bodil Viitanen redogjorde för, budgeten för nästa år godkändes och medlemsavgiften fastställdes såsom tidigare till 2,75 euro per föreningsmedlem. ...

I november öppnar ansökan för SAMS bidrag. SAMS bidrag kan sökas av SAMS medlemsförbund och deras medlemsföreningar och av andra aktörer inom social- och hälsovårdens område. Stöd ges primärt till verksamheter som stöder, tryggar och garanterar den svenska servicen inom den sociala sektorn. Ansökan görs elektroniskt genom SAMS ansökningssystem. Vid frågor, kontakta SAMS informatör Christian Bergman, 050-562 9164.

Vi har 3 platser kvar till utbildningen i psykiska första hjälpen!
Det är en utbildning i Psykiska Första Hjälpen 2® som arrangeras i december 2016 och som ordnas i förbundets utrymmen på Kanalesplanaden 19 B i Jakobstad. Till utbildningen är alla välkomna, som vill öka sin kunskap om psykisk ohälsa och bemötandet av människor med psykisk ohälsa samt om första hjälpen vid psykiska ohälsa. Kurserna är inte lämpliga för människor i akut kris. Målsättning: att få information om de...

Vi vill rikta ett stort TACK till alla sponsorer som på ett eller annat sätt bidragit till att göra Livsloppet 2016 möjligt att genomföra. Tusen tack!

/sites/default/files/sponsorer_livsloppet_0.pdf

 

 

Tisdagen den 25.10 kl 18 ges en föreläsning i Jakobstad som heter "Narcissism - livskraft och överlevnadsvägar för offer". Föreläsningen hålls i Församlingscentret i Jakobstad. Kvinnojourens höstmöte hålls på samma plats kl. 17.00. Arrangörer är Kvinnojouren och Jakobstads svenska församling. Välkomna!

 

/sites/default/files/narcissism_forelasning.pdf

Måndagen den 10.10 genomfördes Livsloppet i Jakobstad för första gången någonsin. Deltagarna fick ta sig på valfritt sätt de 370 meterna, för att uppmärksamma Världsdagen för psykisk hälsa. Omkring 700-800 personer deltog i loppet och alla var positiva till arrangemanget. Psykosociala förbundet och alla medarrangörer vill tacka alla som på ett eller annat sätt bidragit till att den här dagen blev så lyckad. Tack!

 

...

Den 22-23 november är det dags för Mentalhälsomässan 2016.  Temat är ”Mielen hyvinvointia kokemuksella”. Mässan ordnas för 19:e gången i Gamla Hamnen på Skatudden i Helsingfors. Psykosociala förbundet deltar i mässan och har gemensam utställning tillsammans med Sympati rf på plats E18 (samma plats som tidigare år). Mässan är öppen tisdagen 22.11.2016 kl. 9-17 och onsdagen 23.11 kl. 9-16. Adressen är Gamla Hamnen, Lilla Hamngatan 3-5, Helsingfors. Inträdet är 5 euro per person. Studerande,...

 

Det har blivit dags att anmäla sig höstens Anhörigseminarium! I år fokuserar vi på familjen, och hur vi kommunicerar med varandra. Hur stärker vi dialogen till våra barn i bruset från social medier? Drunknar dialogen i flödet från Instagram och Facebook? Hörs den inte på grund av pipet från alla "gilla"-aviseringar? Är vår strävan...

Sidor