Arkiv

Seminariet Psykisk ohälsa i familjen förflyttats till SFV-huset G18. Man ryms ännu med på seminariet som förbundet ordnar i samarbete med FinFami Uusimaa inkommande lördag 28.1 kl.10-15. Observera att seminariet hålls i festsalen på G18, Georgsgatan 18 A, inte på Lappvikens sjukhus. 

...

Välkommen på en föreläsning med temat ACT! ACT står för Acceptance and Commitment Therapy (eller Training) och är en del av tredje vågens beteendeterapi. ACT-metoden lär oss att acceptera negativa tankar, utan att vi fastnar i dem. Den hjälper oss att skapa ett rikt och meningsfullt liv trots t.ex. sjukdom eller anhörigskap. Den lär oss att grubbla mindre och leva mera! Föreläsare: Psykiatrisk sjukskötare Malin Knip. Tidpunkt: 23.2 kl. 18-20. Plats: After Eight, Storgatan 6 i Jakobstad. Pris...

Under gymnasiet råkade Tessi ut för en bilolycka som skulle komma att fungera som en utlösande faktor till att hon utvecklade panikångest och depression. Föreläsningen handlar om känslan av att inte kunna lita på sin kropp och om isolering men också om hopp och försoning och om att våga tala om saker som är känsliga. Alexandra berättar om sin sjukdomshistoria och då det enda som hjälper är att skada sig själv för att lindra ångesten. Hon berättar om tankarna som snurrar i huvudet när man...

Den nya styrelsen har haft sitt konstitueringsmöte i Helsingfors och under mötet återvaldes Karl-Göran Löfgren till vice ordförande för förbundet. I arbetsutskottet sitter ordförande Christer Rönnlund, verksamhetsledare Bodil Viitanen samt verksamhetskoordinator Nonni Mäkikärki och styrelsemedlem Henrik Lagerberg.

Psykisk ohälsa i familjen? Vilken är min roll som anhörig? Dessa frågor är rubriken under Anhörigseminariet vid Lappviken den 28 januari. Läs mer om seminariet här.

I början på april är det dags för nästa utbildning i Psykiska första hjälpen 2. Utbildningen hålls i Jakobstad, på Psykosociala förbundets kansli. Till utbildningen är alla välkomna, som vill öka sin kunskap om psykisk ohälsa och bemötandet av människor med psykisk ohälsa samt om första hjälpen vid psykiska ohälsa. Kurserna är inte lämpliga för människor i akut kris. Läs mer om utbildningen här.

 ...

Välkommen på en föreläsning med temat: Psykoser och deras inverkan på de kognitiva funktionerna. Föreläsare: Neuropsykolog Rakel Berg. Plats: FinFami Österbottens kontor, Kyrkoesplanaden 31, Vasa. Tidpunkt: 1.2.2017 kl. 18-19:30. Anmälan: Senast 30.1 till info@finfamipohjanmaa.fi eller tel. 044- 2000 733. Arrangörer: FinFami Österbotten r.f. och Svenska Österbottens anhörigförening r.f.

Förbundet har valt ny styrelse för 2017. Den nya styrelsen består av Christer Rönnlund som ordförande, Bruno Rönnqvist, Maj-Len Jossfolk, Karl-Göran Löfgren, Ingvor Svahnström, Eivor Finnäs, Pamela Kinnunen och Henrik Lagerberg. Styrelsen samlas för årets första möte den 17 januari i Helsingfors. Vi vill tacka alla föreningsanställda, förtroendevalda och medlemmar i våra föreningar för det gemensamma arbetet vi tillsammans gör för att minska på fördomar och stigma, och öka på livskvaliteten...

Vi vill önska DIG en riktigt fin julhelg! Ta hand om dig, du är värdefull! Kansli i Jakobstad har julstängt 22-26.12. Regionkansli i Helsingfors är öppet igen efter nyår.

Vänligen observera att vår Ställ en fråga-funktion har juluppehåll under tiden 21.12-8.1. Du är välkommen med dina frågor från och med den 9.1.2017. Vi önskar Dig en riktigt fin jul och ett gott nytt år!

Sidor