Arkiv

Sysselsättningsmålet uppnås inte utan en minskning av invalidpensioneringarna baserade på psykisk ohälsa. Riksdagens mentalhälsopolitiska delegations uttalande den 28.2.2017. Mentalhälsopolitiska delegationen är bekymrad över den stora andelen invalidpensioneringar baserade på psykisk ohälsa i Finland och efterlyser aktiva åtgärder för att ingripa i dessa. Enligt Pensionsskyddscentralen var psykiska problem år 2015 grunden för nästan hälften (49 %) av de utbetalda invalidpensioneringarna....

MEDBEROENDETS MAKT - föreläsning på G18 i Helsingfors den 5.4 klockan 13.30-16.00. KRAN:s traditionella vårseminarium har denna gång temat ”Medberoendets makt”. Som föredragshållare fungerar Maria Thelen som har flera års...

Psykisk ohälsa bland ungdomar- Vad kan vi göra för att hjälpa? Välkommen till Kristinestads gymnasiums auditorium 27.3 kl. 18- 20.30 så får du veta mera! Målgrupp: Alla intresserade.
Föreläsare är Alexandra Sippus och Heikki Kurkiala. Alexandra är erfarenhetsföreläsare med depression, tvångstankar och självdestruktivitet som specialområden. Heikki är sjukhuslärare, speciallärare och psykoterapeut med många års erfarenhet av att jobba med barn- och ungdomar med psykiska problem....

Nu är hela kursplaneringen klar för 2017. Finns det någon kurs som passar dig? Välkommen med din ansökan! Hela broschyren hittar du här.

Välkommen till Ungdomsakademins diskussionstillfälle om "Att stödja den unga i massmedias påverkan" den 1.3 kl 15:00-16:30, Luckan, Simonsgatan 8. Sjukskötarna Julia Backman och Ira Zetterborg från Ätstörningscentrum talar om hur dagens ungdomar påverkas av massmedian. Informationen som massmedian sprider kan innehålla många motstridigheter och det kan vara utmanande för den unga att hitta sin egen väg. Hur kan man stöda ungdomarna i att hitta balans när det gäller sund kost, hälsosamt...

Till dig ”mitt i livet” som blivit ensam genom dödsfall. En samtals- och stödgrupp inom prosteriet samlas följande torsdagar klockan 19.00 i församlingscentret i Jakobstad, Ebba Brahe esplanaden 2:
19. januari
16. februari
16. mars
20 april
18. maj
15. juni
VÄLKOMMEN! Bodil Dalhem, diakonissa 050 3311 498
Marianne Sandström, diakonissa 040 3100 421

...

Seminariet Psykisk ohälsa i familjen förflyttats till SFV-huset G18. Man ryms ännu med på seminariet som förbundet ordnar i samarbete med FinFami Uusimaa inkommande lördag 28.1 kl.10-15. Observera att seminariet hålls i festsalen på G18, Georgsgatan 18 A, inte på Lappvikens sjukhus. 

...

Välkommen på en föreläsning med temat ACT! ACT står för Acceptance and Commitment Therapy (eller Training) och är en del av tredje vågens beteendeterapi. ACT-metoden lär oss att acceptera negativa tankar, utan att vi fastnar i dem. Den hjälper oss att skapa ett rikt och meningsfullt liv trots t.ex. sjukdom eller anhörigskap. Den lär oss att grubbla mindre och leva mera! Föreläsare: Psykiatrisk sjukskötare Malin Knip. Tidpunkt: 23.2 kl. 18-20. Plats: After Eight, Storgatan 6 i Jakobstad. Pris...

Under gymnasiet råkade Tessi ut för en bilolycka som skulle komma att fungera som en utlösande faktor till att hon utvecklade panikångest och depression. Föreläsningen handlar om känslan av att inte kunna lita på sin kropp och om isolering men också om hopp och försoning och om att våga tala om saker som är känsliga. Alexandra berättar om sin sjukdomshistoria och då det enda som hjälper är att skada sig själv för att lindra ångesten. Hon berättar om tankarna som snurrar i huvudet när man...

Den nya styrelsen har haft sitt konstitueringsmöte i Helsingfors och under mötet återvaldes Karl-Göran Löfgren till vice ordförande för förbundet. I arbetsutskottet sitter ordförande Christer Rönnlund, verksamhetsledare Bodil Viitanen samt verksamhetskoordinator Nonni Mäkikärki och styrelsemedlem Henrik Lagerberg.

Sidor