Informationsverksamhet

Informationsverksamhet

Vi på Psykosociala förbundet arbetar riksomfattande för att informera och upplysa om psykisk hälsa och ohälsa. Vi sprider kunskap om psykisk ohälsa för att påverka attityder ute i samhället, och vi gör det på svenska. Informationsverksamheten har en central roll inom förbundets alla områden.

För att nå ut använder vi oss av flera olika informationskanaler: vi producerar tidningen Respons som publiceras fyra gånger per år, vi kommunicerar via sociala medier (Facebook och Instagram), vi skriver en blogg, vi når ut via vår hemsida, vi kommunicerar med våra lokalföreningar som finns runtom i Svenskfinland, och vi föreläser. Vi arrangerar och deltar i ett flertal seminarier och mässor under året, bland annat Mentalhälsomässan i Helsingfors, där vi informerar om vår verksamhet. Vi deltar även i andra evenemang och informationstillfällen som ordnas, och som på olika sätt berör ämnet psykisk hälsa.

Ta gärna kontakt med mig!

Pernilla Nylund
Informatör Psykosociala förbundet
Kanalesplanaden 19B13
68600 Jakobstad
Tfn: 050-5488950

E-post: pernilla.nylund@fspc.fi

 

Återhämtningsforskning

Forskning om återhämtning från långvariga psykiska besvär är stort; i Europa och i övriga världen. Ett känt namn är psykolog Alain Topor (Sverige), som också inspirerat till Psykosociala förbundets forskning. År 2004 gjorde informatör Cajsa Björkman en intervjustudie med personer som återhämtat sig från långvariga besvär. I forskningen deltog sju finlandssvenskar som berättade vad som hjälpt dem att må bättre och tillfriskna; i vardagsliv, relationer och vård. 2009 gjordes en uppföljning, där samma personer berättar om tankar och insikter sedan 2004. Rapportböckerna kan beställas från förbundet. Rapporten 2004 pris 5 euro plus porto, uppföljningen 2009 pris 3 euro, plus porto.

 


Gilla oss på Facebook för de senaste uppdateringarna inom förbundet
och området psykisk hälsa!

 


Vi finns på Instagram - sök på psykosocialaforbundet.
Följ oss gärna!