Våra kurser

Våra kurser

På våra kurser vill vi erbjuda kamratstöd - att träffa andra med liknande erfarenheter är viktigt. Förutom de kurser som har en egen insats är resor, kost, logi och program avgiftsfria för deltagarna. Kursverksamheten går på svenska och är riksomfattande. Psykosociala förbundets rehabiliterings- och anpassningskurser bekostas av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA). Klicka på kurslistan för att få mer information om varje enskild kurs. Information om kurserna finns även i vår kursbroschyr för 2019.

Här hittar du våra kurser!

Vem kan söka till kurserna?

Personer (unga, vuxna och familjer) med psykisk ohälsa i behov av psykosocialt stöd från hela Svenskfinland. Du som behöver stöd, avbrott i din vardag, vill ha information och jobba med dig själv och dela med dig till andra kursdeltagare, då är du välkommen att ansöka till våra kurser. För att söka till våra rehabiliteringskurser krävs inget medlemskap i någon av våra medlemsföreningar.

Ansökningsförfarande gällande STEA-kurser

Ansökan till kurser understödda av STEA görs genom att fylla i blanketterna som finns under vald kurs på kurslistan. Ansökan bör sändas in till oss per post och vara oss tillhanda senast på nämnda datum som finns på kurserna. (OBS! Om blanketterna inte går att fylla i på din dator -  använd Adobes (gratis) Acrobatläsare. Där kan du öppna ansökningsblanketterna och fylla i ansökan på din dator).

Obs! Pga. nya datasekretesslagen GDPR tar vi inte emot kursansökningar per e-post.

Ansökningar sänds till:

Psykosociala förbundet rf
Rehabiliteringen
Kanalesplanaden 19B 13
68600 Jakobstad 

 

Val av kursdeltagare

Till kursen prioriteras de som inte tidigare har deltagit i våra kurser. Våra kurser är behovsprövade, därför är det viktigt att du fyller i alla punkter noggrant i din ansökan. Kursledarteamet gör ett urval under rehabiliteringschefens ledning. Meddelande, antagen/icke antagen, sänds hem ca. 3-4 veckor innan kursens start.
 

Har du frågor?

Närmare information om kurserna får du av rehabiliteringsrådgivare Camilla Roslund-Nordling, rehabiliteringschef Ann-Charlott Rastas eller kurskoordinator Pia Rosengård. Du kan även ställa din fråga via vår Ställ en fråga-funktion.

Camilla Roslund-Nordling
050-4096640 
camilla.roslund-nordling@fspc.fi

Ann-Charlott Rastas
050-3688891
ann-charlott.rastas@fspc.fi

Pia Rosengård
050-5142295
pia.rosengard@fspc.fi