Utbildning i Psykiska första hjälpen i november

Utbildning i Psykiska första hjälpen i november

Psykosociala förbundet har ännu en utbildning i Psykiska första hjälpen på gång! Det är en utbildning i Psykiska Första Hjälpen 2® som arrangeras i november 2017 och som ordnas i förbundets utrymmen på Kanalesplanaden 19 B i Jakobstad. Antalet utbildningsplatser är 12 och anmälan är bindande. Målgrupp: till utbildningen är alla välkomna, som vill öka sin kunskap om psykisk ohälsa och bemötandet av människor med psykisk ohälsa samt om första hjälpen vid psykiska ohälsa. Kurserna är inte lämpliga för människor i akut kris. Målsättning: att få information om de vanligaste formerna av psykisk ohälsa och deras symtom, färdigheter att erbjuda hjälp och hänvisa till behandling och att lära sig hur man tillämpar psykiska första hjälpens olika steg.

Vid frågor, vänligen kontakta rehabiliteringschef Ann-Charlott Rastas tel: 050-3688891. Läs mer om utbildningen här.