Vad är psykisk ohälsa?

Vad är psykisk ohälsa?

Psykisk hälsa är väsentligt för vårt välbefinnande. Det handlar om att må bra i själen, att vara nöjd med sig själv och livet i stort, att kunna hantera livets utmaningar och ha stöd när man behöver det. 
Ditt välbefinnande är viktigt. Genom att ta hand om sin psykiska hälsa kan man förebygga psykiska problem. Här presenterar vi några saker som kan vara bra att tänka på:

 • Socialt stöd: familj och vänner. De kan vara till stor hjälp vid kriser.
 • Se över dina sömnvanor. Hur ser rutinerna ut?
 • Motion minskar risken för psykisk ohälsa. Gå ut i naturen!
 • Gör saker som du tycker om, som är roliga! Gärna tillsammans med andra.
 • Rökning, droger och alkohol påverkar oss negativt.
 • Försök undvika stress och prestationskrav. Ta hjälp av avslappningsövningar (finns att ladda ner på nätet)
 • Var snäll mot dig själv.

Psykisk ohälsa är ett väldigt brett begrepp. Det är en övergripande term som täcker både psykiska besvär (som påverkar ens vardagliga liv) och psykisk sjukdom. Ångest, oro, sömnsvårigheter och nedstämdhet är besvär som många lever med idag, och som ständigt ökar – inom alla åldersgrupper. Vi hanterar livets påfrestningar på olika sätt och den individuella sårbarheten är till viss del genetisk. Yttre omständigheter påverkar också och till stor del handlar det om hur vi upplever vår tillvaro. Känns den meningsfull? Är jag delaktig i samhället? Hur ser mitt sociala nätverk ut? Hur hanterar jag motgångar? Är balansen mellan privatliv och arbetsliv tillfredsställande?

Det är normalt att må dåligt ibland, att känna sig nere och vilja stanna upp och vända sig inåt och tänka på vem man är och vad man egentligen vill. Det tillhör livet att må dåligt och känna sig nere ibland. Ofta finns det en orsak till det. Det kan vara besvikelser, motgångar eller sorg. Eller en kris som har med relationer eller separationer att göra. Det kan också vara en period i livet då mycket händer och förändras. I dag finns det höga krav på att vi alltid ska vara lyckade och lyckliga. Det är lätt att jämföra sig med andra, vilket kan förstärka känslan av att vara misslyckad. Andra orsaker till psykisk ohälsa kan vara ekonomisk stress, sjukdom, missbruk, mobbning, våld, övergrepp, arbetslöshet – eller för stor arbetsbörda.

Om man känner sig ledsen eller orolig under en längre tid är det bra att ta hjälp av någon utomstående. Det är inget konstigt att be om hjälp – tvärtom! Det kan få oss att förstå oss själva bättre, och göra det lättare att se om det finns problem som man behöver professionell hjälp för att kunna lösa. Sen är det viktigt att komma ihåg att även om du mår dåligt nu, behöver det inte betyda att det alltid kommer att kännas så här.

Psykosociala förbundet är en av samarbetsparterna kring dokumentäranimationerna Sinnebilder som hade premiär på Världsdagen för psykisk hälsa 10.10. Tanken bakom dokumentäranimationerna Sinnebilder är att minska stigmat kring psykiska problem och psykisk ohälsa. Det är animatören Antonia Ringbom som skapat filmerna. De åtta autentiska berättelserna om psykisk ohälsa är animerade så att varje person gestaltas genom det djur hen valt som alter ego. I filmerna är det djuret som talar och agerar, men rösten är personens. Här kan du läsa mer om filmerna och titta på de 8 animationsfilmerna.

Källa: Psynk, suntliv.nu, Psykosociala förbundet

Behöver du hjälp? Kontakta:

 • En lärare
 • Skolkurator
 • Psykolog
 • Mentalvårdsbyrån
 • Hälsovårdscentralen

Du är värd att må bra!

Här har vi samlat de vanligaste symtomen och diagnoserna. Informera dig.
Sök mer kunskap och våga be om hjälp. Det finns alltid hjälp att få.

Nedstämdhet och depression

Bipolär sjukdom

Neuropsykiatriska problem

Posttraumatiskt stressyndrom

Kris och sorg

Alkohol droger och spelberoende

Psykos och schizofreni

Ångest

Ätstörningar