Vår tidning

Tidningen Respons

Respons är en tidning som behandlar psykisk hälsa och ohälsa ur ett brett perspektiv.
Det är en tidning där vi skriver hoppfullt men realistiskt, mångsidigt och inspirerande, med ett innehåll som består av livsberättelser, kolumner, reportage och hälsofrämjande tips. Tidningen innehåller även information om våra rehabiliteringskurser, vad som är på gång inom förbundet och vad som hörs ute i samhället om psykisk hälsa. Vårt mål är att tidningen ska tilltala gammal som ung, och människor i olika livssituationer. Vi är stolta över vår tidning - hoppas att du också gillar den!

Respons publiceras fyra gånger per år - i mars, juni, september och december - och varje nummer har ett tema. 2019 är de första två temanumren: Ätstörningar och Introverthet.

Vill du läsa tidningen? Vi skickar gärna ett gratis provexemplar till dig! Läs mer här.

            

Tidningens pris är 20 euro/år (4 nr). Om du är medlem i någon av våra lokalföreningar får du tidningen gratis.
Vill du bidra med material till tidningen? (tankar, funderingar, dikter, din egen livsberättelse?) Material till tidningen bör vara Psykosociala förbundets kansli tillhanda senast 15 februari, 15 maj, 15 augusti och 15 november. Läs mer här.

 
Vi jobbar med tidningen:

Pernilla Nylund, ansvarig redaktör
Sonja Wickman, redaktionssekreterare och layout
 

Redaktionsråd:

Pernilla Nylund
Sonja Wickman
Nonni Mäkikärki
Viveca Stenius
Eivor Finnäs
Matias Alderin
Stella Klockars