Arkiv

Christer Rönnlund från Lappfjärd har blivit återvald till styrelseordförande för Psykosociala förbundet. Det blir hans åttonde år som ordförande. Rönnlund återvaldes på Psykosociala förbundets höstmöte den 19.11.2020.

Nu, under den nationella mentalhälsoveckan, publicerar vi filmen ”Låt oss prata om psykisk hälsa”, som vi på Psykosociala förbundet har gjort i samarbete med sportjournalisten Kaj Kunnas. I filmen berättar han om mobbningen han utsattes för som barn, om ensamheten som följde, och om stroken han drabbades av för några år sen. Med filmen vill vi synliggöra allt det som pågår på insidan, och bidra till att diskussionerna om inre hälsa fortsätter....

Idag startar mentalhälsoveckan, och vi på Psykosociala förbundet uppmärksammar denna vecka på en rad olika sätt. Vi kommer bland annat att publicera filmen "Låt oss prata om psykisk hälsa" som vi har gjort i samarbete med sportjournalisten Kaj Kunnas. Vi lyfter även Medborgarinitiativet och vikten av psykoterapi på svenska. Tisdag kväll är vi med och arrangerar webinariet "Hur vet man?" och på onsdag kväll är vi medarrangörer till webinariet "Hur odlar vi välbefinnande och navigerar...

Psykosociala förbundet är med och arrangerar ett öppet webbinarium under Mentalhälsoveckan nästa vecka. Evenemanget kräver ingen förhandsanmälan. Länken till webbinariet "Hur vet man?" kommer att publiceras i FB-evenemanget samma dag webbinariet hålls (17.11). Det blir en kväll med talturer kring psykisk ohälsa. Under webbinariet kommer vi få höra talturer av två erfarenhetsexperter och personal från Decibel. Talturer: "Allt går att ordna upp" med Rasmus Anderssén, "Vågar jag berätta" med...

I november har du möjlighet att delta i kursen Psykiska första hjälpen®1 - Psykisk hälsa som livskunskap i Helsingfors. Psykiska första hjälpen är lämplig för alla som är intresserade att främja sitt eget och andras psykiska välbefinnande och förbättra sina kunskaper om psykisk hälsa. Kursen ordnas den 14-15.11 kl.9-16 vid Lappvikens sjukhus. Kursen är avgiftsfri med understöd av Stiftelsen Tre Smeder.

Anmälan senast ons 11.11 via denna...

Kom med på ett kostnadsfritt och digitalt evenemang som arrangeras av Marthaförbundet, SFV...

Med anledning av dataintrånget på Vastaamo vill vi informera om var Du kan få hjälp och stöd.
Brottsofferjouren: måndagar-fredagar klockan 12-14. Numret är 116 006.
Psykisk hälsa Finlands svenskspråkiga kristelefon: måndagar och onsdagar kl. 16-20. Tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 9-13. Numret är 09-2525 0112.
Psykosociala förbundets stödfunktion ”Ställ en fråga”. ...

Kursen 'Det är lugnt– Må bra kurs för unga' har flyttats fram och ordnas den 19-22.11.2020. Kursen hålls vid Backby herrgård (Kaisan koti) i Esbo.

Senast 8.11 vill vi ha din ansökan!

Kursen riktar sig till unga i åldern 16-20 år med stressymptom och ångest och som vill lära sig stresshantering samt få stöd i sin återhämtning.

Målsättning:
- Att öka den ungas välbefinnande, att förbättra självkännedom och självkänsla, att ge den...

Den 10 oktober varje år uppmärksammas den internationella Världsdagen för psykisk hälsa. Vi på Psykosociala förbundet jobbar dagligen med att synliggöra psykisk hälsa och ohälsa på olika sätt, och nu, inför den 10.10 vill vi dela en nyhet med dig. Vi vill ge dig en liten förhandstitt på en film som vi har gjort med sportjournalisten Kaj Kunnas. I filmen, som heter ”Låt oss prata om psykisk hälsa”, vill vi synliggöra den inre hälsan och det inre måendet som varierar under livets gång. Vi ÄR...

Ansökningstiden till vår kurs för anhöriga har förlängts till 18.10 - välkommen med din ansökan! Kursen ordnas i samarbete med FinFami Nyland rf och riktar sig till anhöriga till en person med psykisk ohälsa. Målsättningen är att erbjuda anhöriga stöd och information genom föreläsningar. Gruppdiskussioner kring olika aktuella teman kring anhörigrollen, egna känslor, tankar och funderingar som berör dig som anhörig. Att erbjuda ett läge...

Sidor