Arkiv

Kom med på ett kostnadsfritt och digitalt evenemang som arrangeras av Marthaförbundet, SFV...

Med anledning av dataintrånget på Vastaamo vill vi informera om var Du kan få hjälp och stöd.
Brottsofferjouren: måndagar-fredagar klockan 12-14. Numret är 116 006.
Psykisk hälsa Finlands svenskspråkiga kristelefon: måndagar och onsdagar kl. 16-20. Tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 9-13. Numret är 09-2525 0112.
Psykosociala förbundets stödfunktion ”Ställ en fråga”. ...

Kursen 'Det är lugnt– Må bra kurs för unga' har flyttats fram och ordnas den 19-22.11.2020. Kursen hålls vid Backby herrgård (Kaisan koti) i Esbo.

Senast 8.11 vill vi ha din ansökan!

Kursen riktar sig till unga i åldern 16-20 år med stressymptom och ångest och som vill lära sig stresshantering samt få stöd i sin återhämtning.

Målsättning:
- Att öka den ungas välbefinnande, att förbättra självkännedom och självkänsla, att ge den...

Den 10 oktober varje år uppmärksammas den internationella Världsdagen för psykisk hälsa. Vi på Psykosociala förbundet jobbar dagligen med att synliggöra psykisk hälsa och ohälsa på olika sätt, och nu, inför den 10.10 vill vi dela en nyhet med dig. Vi vill ge dig en liten förhandstitt på en film som vi har gjort med sportjournalisten Kaj Kunnas. I filmen, som heter ”Låt oss prata om psykisk hälsa”, vill vi synliggöra den inre hälsan och det inre måendet som varierar under livets gång. Vi ÄR...

Ansökningstiden till vår kurs för anhöriga har förlängts till 18.10 - välkommen med din ansökan! Kursen ordnas i samarbete med FinFami Nyland rf och riktar sig till anhöriga till en person med psykisk ohälsa. Målsättningen är att erbjuda anhöriga stöd och information genom föreläsningar. Gruppdiskussioner kring olika aktuella teman kring anhörigrollen, egna känslor, tankar och funderingar som berör dig som anhörig. Att erbjuda ett läge...

Får du tillräckligt med sömn? Att sova bra är avgörande för hälsan och välbefinnandet. På vår kurs “Sömnskola” får du kunskap och redskap som hjälper dig att sova bättre och förbättra din sömnkvalitet. Målgruppen är vuxna personer med psykisk ohälsa och sömnproblem, t.ex. insomningssvårigheter, fragmenterad sömn eller för tidigt uppvaknande.

Kursen hålls 12-15.11.2020 på Norrvalla i Vörå. Senast 16.10....

Enligt EU:s tillgänglighetsdirektiv ska alla offentliga aktörer se över sina webbplatser och uppfylla de nya tillgänglighetskraven senast 23.9.2020. Många upplever det som utmanande att använda webben - äldre personer, invandrare, unga, människor med skärmläsare, personer med olika funktionsutmaningar och så vidare. För att Psykosociala förbundets hemsida ska bli så tillgänglig som möjligt har vi bland annat jobbat med tekniska lösningar som gör att även du som använder olika typer av...

Under sommaren utförde vi en enkät om hur personer i vår målgrupp har upplevt coronaviruset. Sammanlagt samlade vi in 26 anonyma svar från runtom i Finland. Tack till alla som deltog i enkäten och gav sina synpunkter! Dessa svar hjälper oss att utveckla vårt fortsatta arbete med att erbjuda stöd, sprida kunskap och påverka i intressefrågor som berör människor med erfarenhet av psykisk ohälsa. 

Nedan hittar du en presentation av resultaten.

...

Den 22-25.10.2020 hålls vår kurs "Depressionsskola" på Backby herrgård i Esbo (tidigare Kaisankoti). Kursen riktar sig till vuxna personer med depressions symptom och med psykosociala funktionshinder från hela Svenskfinland. Under kursen kan du lära dig att förebygga och hantera depressionstillstånd.

Läs mer om kursen här och sänd din ansökan enkelt...

OBS! Förlängd ansökningstid till 18.9.2020 

Stress, nervositet, ångest. Dessa känslor kan vara svåra att hantera. På vår kurs "Det är lugnt - Må bra kurs för unga" får du lära dig att göra just det. Kom med till Pörkenäs den 8-11.10.2020! Kursen är för alla i åldern 16-20 år med stressymptom och ångest, som vill lära sig stresshantering och få stöd i sin återhämtning. 

Skicka din ansökan redan i dag eller SENAST 18.9! 

Läs mer om kursen...

Sidor