Arkiv

Den 5-8.11.2020 hålls vår anpassningskurs för anhöriga vid Backby herrgård (Kaisan koti) i Esbo. Kursen ordnas i samarbete med Finfami Nyland rf.

Kursen riktar sig till anhöriga till personer med psykisk ohälsa från hela Svenskfinland.

Målsättningen med kursen är att erbjuda anhöriga stöd och information genom föreläsningar. Gruppdiskussioner ordnas kring olika aktuella teman kring anhörigrollen, egna känslor, tankar och funderingar som berör dig som anhörig. Vi erbjuder dig...

Psykisk ohälsa och suicid hos äldre - ett samhällsproblem som behöver tas på allvar 

Under coronakrisen har det varit mycket tal om de negativa effekterna för äldre, som isolering varit på boendeenheter. Att psykisk ohälsa hos äldre är ett samhällsproblem, oberoende av pågående samhällskriser, borde tas på allvar. Socialstyrelsen i Sverige gjorde en rapport i oktober 2018 om psykisk ohälsa hos äldre. I rapporten noterar man att svår ängslan, oro eller ångest i...

Är du i behov av terapi eller stöd för till exempel en fritidssysselsättning? Sök bidrag från Psykosociala förbundet! Personer i alla åldrar som är bosatta i Finland kan söka bidrag från vår fond, till exempel för rehabilitering från psykisk ohälsa. Vi kommer även att dela ut medel som är öronmärkta för unga med psykisk ohälsa. Vårdnadshavare, vars barn är i behov av stöd för till exempel en fritidssysselsättning, är också välkomna att söka från fonden. Ibland täcker det offentliga inte alla...

Den 8-11 oktober hålls vår kurs "Det är lugnt - Må bra-kurs för unga" i Pörkenäs, Jakobstad. Kursen riktar sig till unga i åldern 16-20 år med stressymptom och ångest, som vill lära sig stresshantering och få stöd i sin återhämtning. Senast den 11.9 vill vi ha din ansökan! Läs mer om kursen ...

Till dej som är 20-30 år, nu finns det ännu möjlighet att söka till kursen i personlig utveckling. Vi har ett par platser lediga. Kontakta snarast vår kurskoordinator Pia Rosengård på telefon 050-5142295, eller sänd in din ansökan via den här...

Vi har svarat på en ny fråga i vår stödtjänst här på hemsidan, "Ställ en fråga". Denna fråga handlar om kroppskomplex och börjar så här: "Jag mår inte bra. Jag har kroppskomplex. Jag har haft det i 3-4 år snart men det har inte varit lika dåligt som det är nu."....

På Psykosociala förbundet är vi mycket oroade över de planerade nedskärningarna i finansieringen till social- och hälsovårdsorganisationer.

I Finansministeriets förslag till statsbudget för år 2021 ingår en nedskärning i finansieringen till social- och hälsovårdsorganisationer med 127 miljoner euro. Denna minskning på 33% riskerar att kraftigt drabba den lågtröskelverksamhet som erbjuds inom tredje sektorn och skulle ha direkta konsekvenser för de mest sårbara i vårt samhälle.

...

I höst startar USM r.f:s och Kriscenter Valos samtalsgrupp för spelberoende i Vasa. Gruppen finns till för de som funderar över sitt spelande, har problematiskt spelande eller är spelberoende. Spel kan innebära både penningsspel och/eller datorspelande. Deltagaren behöver vara över 13 år gammal och prata svenska. Det är gratis att delta och man får vara helt anonym om man vill. Det som sägs i gruppen, stannar i gruppen och grupphandledarna har tystnadsplikt. Gruppen kan starta när 5-6...

Den 24-27.9 hålls kursen "Personlig utveckling" vid Norrvalla i Vörå. Kursen riktar sig till unga vuxna med erfarenhet av psykisk ohälsa. Till kursen antas i första hand personer i åldern 20-30 år. Målsättningen med denna kurs är att arbeta med teman som självkännedeom, självkänsla och självbild. Genom föreläsningar, gruppdiskussioner och...

Den 28.9-1.10 hålls kursen "60 plus" på Lärkkulla i Karis. Kursen riktar sig till personer över 60 år med erfarenhet av psykisk ohälsa. Målsättningen med kursen är att erbjuda stöd och verktyg som ökar de psykiska resurserna och välmåendet. Under kursen diskuterar vi den psykiska, fysiska och sociala hälsan. Det blir även matprat om mat som ger...

Sidor