Informationsverksamhet

Informationsverksamhet

Vi på Psykosociala förbundet arbetar riksomfattande för att informera och upplysa om psykisk hälsa och ohälsa. Vi sprider kunskap om psykisk ohälsa för att påverka attityder ute i samhället, och vi gör det på svenska. Informationsverksamheten har en central roll inom förbundets alla områden.

För att nå ut använder vi oss av flera olika informationskanaler: vi producerar tidningen Respons som publiceras fyra gånger per år, vi kommunicerar via sociala medier (Facebook och Instagram), vi skriver en blogg, vi når ut via vår hemsida, vi kommunicerar med våra lokalföreningar som finns runtom i Svenskfinland, och vi föreläser. Vi arrangerar och deltar i ett flertal seminarier och mässor under året, bland annat Mentalhälsomässan i Helsingfors, där vi informerar om vår verksamhet. Vi deltar även i andra evenemang och informationstillfällen som ordnas, och som på olika sätt berör ämnet psykisk hälsa.

Ta gärna kontakt med mig!

Pernilla Nylund
Informatör Psykosociala förbundet
Kanalesplanaden 19B13
68600 Jakobstad
Tfn: 050-5488950

E-post: pernilla.nylund@fspc.fi

 


Gilla oss på Facebook för de senaste uppdateringarna inom förbundet
och området psykisk hälsa!

 


Vi finns på Instagram - sök på psykosocialaforbundet.
Följ oss gärna!