Enkät: Dina erfarenheter av coronaepidemin?

Enkät: Dina erfarenheter av coronaepidemin?

Hjälp oss att sprida information och kunskap om hur coronaepidemin har inverkat på människors liv och vardag. Genom att svara på denna enkät kan du bidra till att utveckla vår verksamhet så att vi kan erbjuda tillräckligt stöd. Dina svar kan också hjälpa oss att påverka i intressefrågor som rör just din vardag. Enkäten är riksomfattande och riktar sig till personer med erfarenheter av psykisk ohälsa. Enkäten kan besvaras anonymt.

Här hittar du enkäten.