NYHET: Johanna Cresswell-Smith ny ordförande för Psykosociala förbundet

NYHET: Johanna Cresswell-Smith ny ordförande för Psykosociala förbundet

På Psykosociala förbundets höstmöte i Vasa 23.11 valdes en ny ordförande. Johanna Cresswell-Smith, Esbo, efterträder avgående styrelseordförande Christer Rönnlund, Sydösterbotten, som varit förbundets ordförande under åren 2014-2022.
- Vi är väldigt tacksamma för Christer Rönnlunds mångåriga engagemang för psykisk hälsa, och för det fina arbete han gjort för vårt förbund, säger Psykosociala förbundets verksamhetsledare Petra Nummelin.
- Vi är också glada över att Johanna Cresswell-Smith, som suttit i förbundets styrelse under många år, tar över stafettpinnen och kommer att fortsätta föra förbundet framåt.

Förbundets nyvalda ordförande har lång erfarenhet av arbete inom området psykisk hälsa och hon känner förbundet väl. Hon arbetar idag som specialsakkunnig vid THL, inom enheten för psykisk hälsa.
- Tredje sektorns verksamhet är oerhört viktig i samhället. Tredje sektorn för civilsamhällets röst, vilket är speciellt viktigt när det gäller frågor kring psykisk hälsa, säger Johanna Cresswell-Smith som tillträder sin post vid årsskiftet.