NYHET! Vi lanserar kampanjen "Psykisk hälsa för alla"

NYHET! Vi lanserar kampanjen "Psykisk hälsa för alla"

Med anledning av att Psykosociala förbundet rf fyller 35 år lanseras kampanjen ”Psykisk hälsa för alla” under tiden 10.10.2019-9.10.2020 till förmån för personer med psykisk ohälsa. Vi vill samla in medel för att kunna hjälpa dem som behöver det. Hälften av alla finländare går igenom en period av psykisk ohälsa under sin livstid, och varje gång påverkar det många runt omkring. Anhöriga och närstående till personer med psykisk ohälsa är själva i riskzonen och vart fjärde barn är barnanhörig. De flesta sjukskrivningarna i Finland beror numera på någon form av psykisk ohälsa. Ändå gör den psykiska ohälsan sällan något stort väsen av sig. Den finns mitt ibland oss, men syns sällan på utsidan. Med den här kampanjen vill vi sträcka ut en hand och hjälpa dem som behöver stöd. Det kan vara du eller jag eller någon runt omkring oss som behöver hjälp, just här – just nu. Donationer till insamlingen kan göras i hela landet utom på Åland. Vill du bidra till kraft, styrka och hopp för dem som just nu behöver det?

Hur kan man donera till insamlingen? 
Donera till insamlingen genom att ringa till våra insamlingsnummer: 
06000-55010 (du bidrar med 10 euro)
06000-55020 (du bidrar med 20 euro)
Eller genom att göra en inbetalning till insamlingskontot FI40 1745 3000 2190 40 med referens 33080. Obs! Använd alltid referensnumret vid inbetalning! 

Hur kan man söka stipendier från insamlingen?
Stipendier lediganslås 4 ggr att sökas under insamlingstiden på förbundets hemsida under insamlingens gång. Stipendier kan sökas för rehabilitering, utbildning, fritidsaktiviteter och rekreation. Förbundets styrelse besluter om utdelning på basen av inkomna insamlingsmedel och på basen av inkomna ansökningar om stipendier från insamlingen. Vuxna myndiga personer kan ansöka om stipendier. Vårdnadshavare kan ansöka om stipendier för barn och unga.

Hantering av personuppgifter i insamlingen 
Förbundet upprätthåller ett personregister över personer som ansöker, beviljas och får utbetalat stipendier via insamlingen och mera information om hur personuppgifter hanteras finns i punkt 4 i dataskyddsbeskrivningen här på vår hemsida under under fliken Om oss. Insamlingens tillståndsnummer är RA/2019/683 och insamlingsmålet är 10 000 euro.

Styrelsen
Christer Rönnlund, styrelseordförande