Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande om framtidens mentalvårdstjänster

Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande om framtidens mentalvårdstjänster

Psykosociala förbundet har deltagit som medlem i Mentalhälsopoolens styrgrupp i minister Krista Kiurus rundabordsdiskussioner och där varit med och skapat rekommendationer i utlåtandet.
I Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande står bland annat följande: ”De finländska mentalvårdstjänsterna genomgår en kris som kräver snabba åtgärder och tillräckliga resurser. För mentalvården behövs en vårdmodell och för den psykosociala primärvården en utbildning som kan tas i bruk stegvis, konstaterades det vid en rundabordsdiskussion ledd av familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.”

Första rundabordstillfället hölls år 2019, och efter det har bland annat ”Nationella strategin för psykisk hälsa och nationella program för suicidprevention 2020-2030” arbetats fram.

Så här säger Psykosociala förbundets verksamhetsledare Petra Nummelin om diskussionerna, och utlåtandet som nu kommit:
- Rundabordsdiskussionerna har varit mycket givande och vi är nöjda med rekommendationerna, speciellt viktigt att tredje sektorn lyfts fint fram, och även det att utvecklingen behöver ske på både finska och svenska.
Här kan du läsa Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande i sin helhet.