Vår tidning

Tidningen Respons

Respons är en tidning som behandlar psykisk hälsa och ohälsa ur ett brett perspektiv.
Det är en tidning där vi skriver hoppfullt men realistiskt, mångsidigt och inspirerande, med ett innehåll som består av livsberättelser, kolumner, reportage och hälsofrämjande tips. Tidningen innehåller även information om våra kurser, vad som är på gång inom förbundet och vad som hörs ute i samhället om psykisk hälsa. Vårt mål är att tidningen ska tilltala gammal som ung, och människor i olika livssituationer. Vi är stolta över vår tidning - hoppas att du också gillar den!

Respons publiceras fyra gånger per år - i mars, juni, september och december - och varje nummer har ett tema.

Vill du läsa tidningen? Vi skickar gärna ett gratis provexemplar till dig! Klicka här för att göra din beställning.

   bild på tidningen respons   bild på tidningen respons      bild på tidningen respons

Tidningens pris är 20 euro/år (4 nr). Om du är medlem i någon av våra medlemsföreningar får du tidningen gratis.
Vill du bidra med material till tidningen (tankar, dikter, din egen livsberättelse)? Material till tidningen bör vara oss tillhanda senast 15 februari, 15 maj, 15 augusti och 15 november. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera inkommet material.

 
Vi jobbar med tidningen:

Sonja Wickman, redaktionssekreterare och layout
 

Redaktionsråd:

Sonja Wickman
Petra Nummelin
Anne Ahlefelt
Matias Alderin
Annica Wahrman
Nonni Mäkikärki