Hoppa till huvudinnehåll

Bidrag för att stöda då man arbetar deltid

Ekonomiska stöd och bidrag
Fråga

Hej!

Jag har ett halvtidsjobb på ett åldringshem, jobbar som närvårdare. Jobbat 5 år på samma ställe nu, inte fast anställning.

Klarar inte att jobba heltid pga psykiska problem. Men har ändå inte rätt till någon typ av ersättning, jobbar på egen bekostnad deltid. Det är svårt att klara sig ekonomiskt på det...

Finns det verkligen inte några möjligheter till bidrag någonstansifrån..?!

Svar

Hej!

Tack för din fråga!

Problemet du beskriver är bekant för många med psykisk ohälsa. För att man skall orka med arbetslivet så är man tvungen att arbeta deltid och som en följd så lider man ekonomiskt.

Jag tolkar din fråga som att du undrar över ett bidrag som skulle kompensera det ”inkomstbortfall” som blir av att du jobbar deltid! Men något sådant finns nog inte tyvärr. Om man däremot blir sjukskriven från en heltidstjänst och återvänder till jobbet med att arbeta deltid så kan man få kompensation i form av partiell sjukdagpenning. Och blir arbetsförmågan nedsatt under en lång tid men det bedöms att man kan arbeta deltid så kan man ansöka om partiell pension/rehabiliteringsstöd. Det ska man i så fall ansöka om innan rätten till sjukdagpenning upphör. Det här gäller alltså bara om man går ner i tid från en heltidstjänst. Inte om man sagt upp sig!

Nu vet jag inte desto mera om din bakgrund, t.ex. hur länge du jobbat o.s.v. men kom ihåg att du kan söka stöd och hjälp för att förbättra/upprätthålla din hälsa hos  arbetshälsovården, via dem utreda t.ex. möjligheten att få någon form av rehabilitering.

Vad gäller ekonomin i övrigt så har du kanske redan har kollat upp de bidrag du ev. skulle kunna få från FPA? Om inte, så kolla upp din möjlighet att få Allmänt bostadsbidrag: http://www.kela.fi/web/sv/allmant-bostadsbidrag?inheritRedirect=true

Kom också ihåg möjligheten att söka utkomststöd. Grundläggande utkomststöd söks från FPA. Om det grundläggande utkomststödet inte kan beviljas så kan du prova med att ansöka om antingen Kompletterande eller Förebyggande utkomststöd från Kommunen.

Mer info här: http://www.kela.fi/web/sv/utkomststod-helheten                        

 Kommunens socialbyrå ger närmare information om kompletterande och förebyggande utkomststöd.

Sedan kan man också ta hjälp av kommunens skuldrådgivare. Detta kan man göra även om man inte har problem med skulder utan mera behöver få råd och tips rörande ekonomin. På nätet finns en mängd med ekonomiska tips som kan vara till hjälp.

 

Mvh, Camilla

Lägg till ny kommentar