Hoppa till huvudinnehåll

Vad är psykisk hälsa?

Psykisk hälsa är väsentligt för vårt välbefinnande. Det handlar om att må bra i själen, att vara nöjd med sig själv och livet i stort, att kunna hantera livets utmaningar och ha stöd när man behöver det. Ditt välbefinnande är viktigt. Genom att ta hand om sin psykiska hälsa kan man förebygga psykisk ohälsa. Här är några saker som kan vara bra att tänka på:

  • Familj och vänner. De kan vara till stor hjälp och stöd vid kriser.
  • Se över dina sömnvanor. Hur ser rutinerna ut?
  • Motion minskar risken för psykisk ohälsa. Gå ut i naturen, rör på dig.
  • Gör saker som du tycker om, som är roliga! Gärna tillsammans med andra.
  • Rökning, droger och alkohol påverkar oss negativt.
  • Försök undvika stress och prestationskrav. Ta hjälp av avslappningsövningar (finns att ladda ner på nätet).
  • Var snäll mot dig själv.

Vad är psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa är ett väldigt brett begrepp. Det är en övergripande term som täcker både psykiska besvär (som påverkar vardagslivet) och psykisk sjukdom. Ångest, oro, sömnsvårigheter och nedstämdhet är besvär som många lever med idag. Vi hanterar livets påfrestningar på olika sätt och den individuella sårbarheten är till viss del genetisk. Yttre omständigheter påverkar också, och till stor del handlar det om hur vi upplever vår tillvaro. Känns den meningsfull? Är jag delaktig i samhället? Hur ser mitt sociala nätverk ut? Hur hanterar jag motgångar? Är balansen mellan privatliv och arbetsliv tillfredsställande?

Det är normalt att må dåligt ibland, att känna sig nere och vilja stanna upp och vända sig inåt och tänka på vem man är och vad man egentligen vill. Det tillhör livet att må dåligt och känna sig nere ibland. Ofta finns det en orsak till det. Det kan vara besvikelser, motgångar eller sorg. Eller en kris som har med relationer eller separationer att göra. Det kan också vara en period i livet då mycket händer och förändras. Många upplever höga krav på att man ska vara lyckad och lycklig. Det är lätt att jämföra sig med andra, vilket kan förstärka känslan av att vara misslyckad. Andra orsaker till psykisk ohälsa kan vara ekonomisk stress, sjukdom, missbruk, mobbning, våld, övergrepp, arbetslöshet eller för stor arbetsbörda.

Om man känner sig ledsen eller orolig under en längre tid är det bra att ta hjälp av någon utomstående. Det är inget konstigt att be om hjälp – tvärtom! Det kan få oss att förstå oss själva bättre, och göra det lättare att se om det finns problem som man behöver professionell hjälp för att kunna lösa. Kom ihåg att även om du mår dåligt nu, behöver det inte betyda att det alltid kommer att kännas så här.

OBS! Under hösten 2023 arbetar vi med att utveckla den här sidan.