Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen år 2022

Förbundsordförande

Christer Rönnlund
GSM: 040-8131664
E-post: christer.ronnlund@hotmail.com

Övriga styrelsemedlemmar:

Marja-Lena Södergård, Vasa
Paavo Rantala, Sydösterbotten
Pamela Kinnunen, Nyland
Henrik Lagerberg, Åland
Camilla Karlsson, Pargas
Johanna Cresswell-Smith, Helsingfors
Eivor Finnäs, Norra Österbotten