Stöd oss

Stöd oss

Om du vill bidra till vår understödsfond, vänligen ta kontakt med vår ekonom om hur du går tillväga: susann.gleisner@fspc.fi eller 050-313 5788. Medel ur denna fond delas ut till barn, ungdomar och vuxna personer som berörs av psykisk ohälsa.

 

kondoleans_2_1.png kondoleans_2_2.png

Köp våra kondoleansadresser här.

Vi delar ut medel från vår fond

Personer i alla åldrar (barn, ungdomar och vuxna) som berörs av psykisk ohälsa kan söka bidrag från Psykosociala förbundets fond Understödsfonden. Man kan ansöka om bidrag för hälsofrämjande fritidsaktiviteter, rekreation, och rehabilitering från psykisk ohälsa (såsom självriskandelen vid terapi). Fonden stöder hälsofrämjande hobbyn (t.ex. för att kunna delta i någon motionsgrupp eller kreativ kvällskurs).
Vårdnadshavare i samma situation, vars barn är i behov av stöd för t.ex en fritidssysselsättning, är också välkomna att söka från fonden.
Medel från fonden delas ut tre gånger per år. Understödssumman ligger vanligtvis kring 50-300 euro. 
Sökande måste vara bosatt i Finland och Understödsfonden beviljar inte medel för levnadskostnader (t.ex. hyra, mat, möbler etc.). Ansökningar från personer bosatta i Sverige beaktainte.

Deadline för ansökningar år 2023 är 15.4, 15.8 och 15.11.

Vid eventuella frågor, kontakta: camilla.roslund-nordling@fspc.fi, 050-409 6640 (måndagar eller fredagar)

Ansök digitalt här.
Ansökningsblankett att skriva ut (pdf)

Våra vykort

Förbundet har inga hyllningsadresser till försäljning men istället kan du köpa förbundets vykort till självkostnadspriset 2 euro. Porto tillkommer vid postning. Kortet har texten Du är värdefull och har utarbetats av formgivaren Ingela Nyman. Vänligen kontakta sonja.wickman@fspc.fi eller 050-548 8951 om du vill beställa våra vykort.