Stöd oss

Stöd oss

Om du vill bidra till vår understödsfond, vänligen ta kontakt med vår ekonom om hur du går tillväga: susann.gleisner@fspc.fi eller 050-313 5788. Medel ur denna fond utdelas till barn, ungdomar och vuxna personer som berörs av psykisk ohälsa.

 

kondoleans_2_1.png kondoleans_2_2.png

Köp våra kondoleansadresser här.

Vi delar ut medel från vår fond

Personer i alla åldrar kan söka bidrag från Psykosociala förbundets fond Understödsfonden, för rehabilitering från psykisk ohälsa. Vårdnadshavare i samma situation, vars barn är i behov av stöd för t.ex en fritidssysselsättning, är också välkomna att söka från fonden. Ibland täcker det offentliga inte alla kostnader för rehabilitering eller vård (såsom egen andel), och då kan man söka medel från fonden. Medel från fonden delas ut tre gånger per år. År 2020 låg de beviljade understöden mellan 50-300 euro (av 39 inkomna ansökningar kunde fonden bevilja 12 stycken). Observera att sökande måste vara bosatt i Finland (ansökningar från Sverige beaktas inte). Du väljer själv om du skickar in din ansökan digitalt eller genom att skriva ut ansökningsblanketten och skicka per post. Deadline för ansökningar år 2023 uppdateras under januari/februari.

Ansök digitalt här.
Ansökningsblankett att skriva ut (pdf)

Våra vykort

Förbundet har inga hyllningsadresser till försäljning men istället kan du köpa förbundets vykort till självkostnadspriset 2 euro. Porto tillkommer vid postning. Kortet har texten Du är värdefull och har utarbetats av formgivaren Ingela Nyman. Vänligen kontakta sonja.wickman@fspc.fi eller 050-548 8951 om du vill beställa våra vykort.