Hoppa till huvudinnehåll

Så påverkar vi

Vi jobbar aktivt med intressepolitiska frågor. Påverkan sker genom att lyfta och satsa på gemensamma frågor med olika samarbetsnätverk - både på svenska och finska. Vi deltar i kampanjer, ger gemensamma utlåtanden och påverkar via våra olika informationskanaler. Syftet är att väcka debatt, påverka och idka intressebevakning i frågor som rör psykisk hälsa. Vi vill bland annat säkerställa att du får den vård och service som du har rätt till, och vi vill förstärka tankesättet ”mental health in all policies”, det vill säga - tvärsektoriellt samarbete behövs eftersom ärendet psykisk hälsa ligger på allas bord.

Ta kontakt om du vill diskutera ett eventuellt samarbete!
Vänligen hör av dig till:

Petra Nummelin

Verksamhetsledare
Telefon
+358 50-5251243
E-post
petra.nummelin(at)fspc.fi

Nationell strategi för psykisk hälsa 2020-2030

Strategin för psykisk hälsa har förberetts av en expertgrupp tillsatt av Social- och hälsovårdsministeriet i brett samarbete med olika aktörer. Utgångsläget för strategin är att den psykiska hälsan bör beaktas på ett övergripande sätt på olika sektorer och nivåer i samhället. Här kan du läsa mer om den nationella strategin.

Petra Nummelin ordförande för Nätverket för psykisk hälsa i Finland

Från och med den 1.5.2023 och två år framåt har Psykosociala förbundet ordförandeskapet för Nätverket för psykisk hälsa i Finland.
Över 30 olika aktörer inom psykisk hälsa ingår i detta nätverk, som bland annat arbetar för att främja finländarnas psykiska hälsa och utveckla vården för personer med psykisk ohälsa. Nätverket gick tidigare under namnet Mentalhälsopoolen. 
Här hittar du mer information om Nätverket för psykisk hälsa i Finland.

Filmer

År 2021 producerade Psykosociala förbundet 5 filmer i samarbete med erfarenhetsexpertutbildningen på Axxell. Genom dessa kortfilmer vill vi lyfta fram erfarenhetsexperter inom psykisk ohälsa och hur deras expertis kan användas inom olika områden. I filmerna får du träffa Malena, Heidi, Dimi, Celinda och Susanne som alla har gått en erfarenhetsexpertutbildning vid Axxell. Här hittar du filmerna.

Psykosociala förbundet är en av samarbetsparterna kring dokumentäranimationerna Sinnebilder. Tanken bakom animationerna är att öka kunskapen kring psykisk hälsa och ohälsa. Det är animatören Antonia Ringbom som skapat filmerna. De åtta berättelserna är animerade så att varje person gestaltas genom det djur hen valt som alter ego. I filmerna är det djuret som talar och agerar, men rösten är personens. Här kan du läsa mer om filmerna och titta på de 8 animationsfilmerna.

Samarbete med Svenska hörselförbundet i Finland

Svenska hörselförbundet har tillsammans med oss på Psykosociala förbundet tagit fram en ny broschyr, med syfte att främja psykisk hälsa hos personer med hörselnedsättning. Med hjälp av broschyren vill vi lyfta fram hur var och en kan stärka sin psykiska hälsa i vardagen, och även sprida information om hur hörselnedsättning kan påverka det psykiska välbefinnandet. Broschyren lanserades i slutet av år 2023. Här hittar du broschyren i pdf-format.