Hoppa till huvudinnehåll

Om oss

Psykosociala förbundet är en ideell, riksomfattande och svenskspråkig expertorganisation inom området psykisk hälsa i Finland.
Förbundet har 13 medlemsföreningar.

Förbundets allmänna målsättningar 

  • Att sprida kunskap om psykisk hälsa genom målmedveten attitydpåverkan och informationsspridning. 
  • Att påverka i intressefrågor som rör vår målgrupp, på såväl regional som nationell nivå. Läs mer om vårt påverkansarbete här.
  • Att erbjuda psykosociala kurser för dig som behöver återhämtning och kamratstöd.
  • Att stöda förbundets medlemsföreningar.
  • Att arbeta förebyggande. Det gör vi bland annat genom skolprogrammet YAM (Youth Aware of Mental Health). Läs mer om YAM här.

Styrelse och personal

Förbundsstyrelsen består av en ordförande och mellan 4-7 ledamöter. Styrelsen träffas regelbundet i Helsingfors, alternativt digitalt. Medlemsföreningarna väljer styrelse och ordförande på höstmötet. Förbundet håller årligen vår- och höstmöten då stadgeenliga ärenden behandlas. Vårmötet är ett redovisningsmöte och höstmötet ett valmöte.

Personalen, som består av verksamhetsledare, informatör, verksamhetssekreterare, chef för kurs- och rådgivningsverksamheten, rådgivare i livshantering, verksamhetskoordinator, ekonom, och kurskoordinator, verkställer och genomför förbundets verksamhet.
Förbundet har kontor i Jakobstad och Helsingfors.

Här är förbundets broschyr i pdf-format.

Verksamhetsberättelse 2023 (pdf)
Verksamhetsplan 2024 (pdf)

Dataskydd

Psykosociala förbundet är noga med att hantera dina personuppgifter på ett tryggt sätt. Vill du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter? Då ska du klicka här.

En tillgänglig hemsida

Enligt EU:s tillgänglighetsdirektiv ska alla offentliga aktörer se över sina webbplatser och uppfylla tillgänglighetskraven som trädde i kraft den 23.9.2020. För att Psykosociala förbundets hemsida ska bli så tillgänglig som möjligt har vi bland annat jobbat med tekniska lösningar som gör att även du som använder olika typer av hjälpmedel ska kunna ta del av innehållet. Vår målsättning är att så många som möjligt ska kunna använda vår hemsida, och vi vill uppfylla tillgänglighetskraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Vilka förändringar har vi gjort?
Vi har jobbat med färger och kontraster, för att göra sidan ännu tydligare.
Vi har gjort texterna större och språket mera begripligt.
Vi har förenklat, genom att ta bort så kallade ”störande element”, som bildspel, bildgallerier och texter på bilder.
Vi har jobbat med strukturen på sidan och tydligare hänvisningar.

Men vi är medvetna om att allt innehåll inte är lika tillgängligt för alla, bland annat pdf-dokument och filmer. Vi tar gärna emot dina tankar och åsikter gällande tillgängligheten på vår hemsida. Feedback kan skickas till pernilla.nylund@fspc.fi eller sonja.wickman@fspc.fi.

Tillgänglighetsutlåtande

Webbplatsen www.fspc.fi uppfyller till stor del de tillgänglighetskriterier på nivåerna A och AA som krävs enligt lag (WCAG 2.1). De centrala bristerna i webbtjänsten beskrivs nedan. Vi utvärderar tillgängligheten med hjälp av tillgänglighetsverktyg och testgrupp, dessutom utbildar vi oss kontinuerligt för att hantera innehåll på hemsidan så att tillgänglighetskriterierna uppfylls.

Tillgängligheten har granskats 13.6.2023.

Centrala tillgänglighetsbrister

  • pdf-läsaren, för läsning av pdf-dokument, innehåller Java script-komponenter som inte uppfyller tillgänglighetskraven
  • pdf-dokument på sidan kan ha innehåll som inte uppfyller tillgänglighetskraven