Hoppa till huvudinnehåll

YAM - Youth Aware of Mental health

Vad är YAM?

YAM är ett förebyggande skolprogram för psykisk hälsa bland unga. Psykosociala förbundet är först i Finland med detta förebyggande YAM-arbete, som började i Österbotten år 2018. YAM stimulerar till utveckling av ett stort antal färdigheter och kunskaper om psykisk hälsa. YAM står för Youth Aware of Mental health (ungdomar medvetna om psykisk hälsa), och är ett program för skolelever som främjar diskussion, utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och ökar kunskapen om psykisk hälsa.

Programmet främjar utvecklingen av problemlösande förmåga och emotionell intelligens, till exempel hur man handskas med egna och andras känslor, relationer och empati. Eleverna får även kunskap om psykiskt hälsofrämjande livsstilar och hur man kan hjälpa sig själv och sina kompisar. YAM riktar sig till hela klassen och utförs i klassrummet tillsammans med eleverna och utbildade YAM-instruktörer. YAM-programmet genomförs i skolorna under tre veckor, sammanlagt 5 lektioner.

Vi sprider YAM i flera regioner

I Psykosociala förbundets strategi ingår att arbeta aktivt för att förebygga psykisk ohälsa. Från år 2022 har vi utbildat 7 nya certifierade YAM-instruktörer i Finland. Dessa instruktörer är idag aktiva i Sydösterbotten och Nyland (USM rf och Barnavårdsföreningen rf). Under år 2024 fortsätter YAM-implementeringen och utvecklingsarbetet på olika håll i Finland.

Här kan du ladda ner YAM-broschyren som pdf.

Vem äger rättigheterna till YAM?

Mental Health in Mind International AB (MHiM) är exklusiv distributör av YAM. MHiM är ett forsknings- och utvecklingsföretag som startats med stöd från Karolinska Institutet Innovations AB. Företaget delägs av Karolinska Institutet Holding AB och forskarna som tagit fram YAM.

Vi tackar våra samarbetsparter och bidragsgivare för att ni tror på oss och gör YAM-utvecklingsarbetet möjligt:

  • Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr som stöder vårt riksomfattande YAM-utvecklingsarbete. Stort tack! 
  • Bildningsväsendet i Larsmo, Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby och Kronoby
  • USM rf
  • Barnavårdsföreningen rf
  • Mental Health in Mind (MHiM)
  • Bildningsväsendet i Malax, Kristinestad, Närpes och Raseborg
  • Nationellt centrum för suicidalforskning och prevention av psykisk hälsa (NASP) vid Karolinska institutet i Stockholm
  • Vasa stad
  • Bergsrådinnan Sophie von Julins Stiftelse för bidrag. Stort tack!
  • Stiftelsen Tre Smeder för bidrag. Stort tack!

Vill du veta mer om YAM?

Vänligen kontakta: 

Ann-Charlott Rastas

Chef för kurs- och rådgivningsverksamhet/YAM-utvecklingschef
Telefon
+358 50-3688891
E-post
ann-charlott.rastas(at)fspc.fi