Hoppa till huvudinnehåll

Sign. Foam_90 - känner ingen glädje i livet

Tankar och frågor kring självmord
Fråga

Hej!

Jag har lidit av ångest, depression och allt skit sen jag var 17. Det går inte en dag, så att jag inte sku vila ge mig fan i allt och bli aska i urnan. 

Jag är ensam o enda som får mig att int ge upp e att jag har körkort o tak på huvu. Men jag känner ingen glädje. Finns det något fiffigt ni kan säga ti dehä?

Svar

Hej!

Du har mått dåligt under en lång tid och min spontana tanke då jag läser din fråga är att -så här skall man nog inte behöva må under så lång tid. Du nämner inte i vilken utsträckning du har sökt hjälp och stöd för ditt mående eller hur du har det i din vardag så mitt svar blir på ett allmänt plan. När man mår psykiskt dåligt så behöver man tänka på att det är många delar som man behöver beakta och som ska finnas med på resan till ett bättre mående. Det är också väldigt individuellt vad som hjälper bäst för var och en. Det är en process där man ofta får söka sig fram men aldrig ge upp!

Har du en vårdkontakt? Om du t.ex. har en medicinering så är det viktigt att den med jämna mellanrum kollas upp. Har du gått i/går i samtalsstöd eller har du fått rehabiliterande psykoterapi? https://www.kela.fi/rehabiliterande-psykoterapi 

Att ha någon form av samtalskontakt är viktigt då man mår psykiskt dåligt. Speciellt viktigt om man har självmordstankar, så har du ingen samtalskontakt just nu så skall du t.ex. kontakta din lokala välfärdsstation (HVC) och be att få prata med en psykiatrisk sjukskötare eller psykolog. 

Vård och stöd är en del i återhämtningsprocessen, sedan behöver du också titta på hur andra delar i ditt liv ser ut, behöver du kanske få förändringar i och in mera av sådant som är bra för måendet? Hur tar du hand om dig själv, äter du bra, sover du tillräckligt och rör du på dig regelbundet? Har du vänner och andra sociala kontakter?

Man brukar säga att återhämtning är en process med flera olika delar och handlar om hopp, eget ansvar, stöd, psykoeducation (att lära sig om de egna svårigheterna eller sjukdomen) och deltagande. Återhämtning börjar med acceptans, dvs. nu är det så här, hur tar jag mig vidare? Återhämtning handlar om makt, om att återta makten över sin egen situation, sina relationer till andra, över sina symtom, över den hjälp som samhället erbjuder. Det handlar om att erfara även i de svåraste stunderna att man kan påverka sitt liv. Man behöver absolut inte vara ensam med sin hälsa. Utan viktigt är att du söker dig till någon som du får tala om ditt mående med och ett sammanhang som ger dina dagar mera innehåll och sociala kontakter, det brukar vara stärkande för måendet. Ett förslag är att du kontaktar Klubbhus Fontana https://www.klubbhusfontana.fi/sv/klubbhus-fontana/ och bekantar dig med deras verksamhet. Många har fått en ny start på sin vardag och bra med hjälp med olika saker från dem!

Mvh, Camilla

Lägg till ny kommentar