Hoppa till huvudinnehåll

Var få hjälp att ta sig ur ett medberoende?

Humör och mående
Fråga

Var i Jakobstadstrakten kan man få stöd och hjälp i processen att ta sig ur ett mångårigt medberoendeskap?

Svar

Hej!

Att leva i en krävande, destruktiv relation av något slag är väldigt tufft på många sätt. Ett medberoende är något som utvecklas smygande, ofta under en lång tid och behöver också få ta sin tid att frigöra sig från. Den som är medberoende behöver se till att omge sig med miljöer som är sunda och hälsosamma. Man behöver få hjälp med att återskapa ett eget liv utanför den krävande relationen, att hitta sig själv på nytt och ta tillbaka makten över det egna livet!

Sök hjälp t.ex. på familjerådgivningen https://www.pedersorenejdensforsamlingar.fi/kontakt/familjeradgivningen (man kan söka hjälp ensam och behöver inte fara som par). Sedan finns Valo (Österbottens kriscenter​ https://www.mielenterveysseurat.fi/valo/?lang=sv) de erbjuder samtalsstöd (också här i Jakobstad) och har också gruppverksamhet. Det finns åtm. en stödgrupp för anhöriga till missbrukare. Sedan finns FinFami (Anhörigas stöd för mentalvården i Vasanejden r.f.http://www.vaasanomaiset.fi/se/?Framsidan) som finns i Vasa men också har viss gruppverksamhet i Karleby/Jakobstad. Deras diskussionsgrupper riktar sig till dem som har en närstående med psykisk ohälsa. För mer information hör av dig till anhörigrådgivare Johanna tel 044-7634101 eller johanna.sundvik@finfamipohjanmaa.fi 

Som närstående kan man också få hjälp på Beroendevårdskliniken i Jakobstad. Lever man i en relation med psykisk/fysisk misshandel så kan man söka hjälp på Kvinnojouren (numera Frida)!

Mvh, Camilla 

 

 

Lägg till ny kommentar