Hoppa till huvudinnehåll

Sömnskola

Målgrupp: vuxna personer med psykisk ohälsa och sömnproblem, t.ex. insomningssvårigheter, fragmenterad sömn eller för tidigt uppvaknande.

Målsättning: få kunskap kring sömnens fysiologi (d.v.s. hur en normal sömn är uppbyggd), kring olika former av sömnstörningar och tänkbara orsaker till dem samt hur man själv med hjälp av olika livsstilsförändringar kan förbättra sin sömnkvalitet. Hitta redskap för att lära sig sova bättre. Kamratstöd. 

Kursen är avgiftsfri och inkl. kost och logi i dubbelrum.

Infoblad
Plats
Norrvalla, Vörå
Datum
-
Senaste ansökningsdatum