Hoppa till huvudinnehåll

Sorgens stig

Målgrupp: Du som är anhörig (förälder, partner, syskon, vuxet barn) till en familjemedlem som du förlorat genom självmord.

Målsättning: att ge dig tid och möjlighet att prata om svåra saker i en trygg miljö tillsammans med andra med samma eller liknande erfarenhet, kamratstöd. I denna gemenskap ges möjligheten att hitta kraft att orka vidare. 

Kursen är avgiftsfri inkl. kost och logi i dubbelrum.

Arrangör: Psykosociala förbundet r.f i samarbete med Sorgbandet r.f.

Infoblad
Samarbetspartners
Plats
Härmä Spa, Österbotten
Datum
-
Senaste ansökningsdatum