Hoppa till huvudinnehåll
Nyhet

Petra Nummelin ny ordförande för Nätverket för psykisk hälsa i Finland

2 maj 2023

Från och med den 1.5.2023 och två år framåt har Psykosociala förbundet ordförandeskapet för Nätverket för psykisk hälsa i Finland.
Över 30 olika aktörer inom psykisk hälsa ingår i detta nätverk, som bland annat arbetar för att främja finländarnas psykiska hälsa och utveckla vården för personer med psykisk ohälsa. Nätverket gick tidigare under namnet Mentalhälsopoolen.

Petra Nummelin, verksamhetsledare på Psykosociala förbundet, vad innebär ordförandeskapet?
- Ett ordförandeskap i ett nätverk med så här många aktörer är stort, och just den här mandatperioden är väldigt värdefull eftersom det sker så mycket inom området psykisk hälsa just nu. Vi har nyligen haft ett riksdagsval och kommer att få ett nytt regeringsprogram – hur mycket fokus kommer att finnas på psykisk hälsa där? Vilka tjänster kommer man att vilja satsa på att utveckla?
Hon nämner även den Nationella strategin för psykisk hälsa. Strategin omfattar åren 2020-2030. Ett utkast på principbeslut gjordes under våren 2023.
- Den nationella strategin samt det utlåtande som även Nätverket för psykisk hälsa och därmed även Psykosociala förbundet var med och gjorde är ett mycket bra underlag för fortsatt arbete. Vi får se hur de verktygen tas tillvara.
Utlåtandet var ett resultat av rundabordsdiskussioner ledda av familje- och omsorgsminister Krista Kiuru där man konstaterade att ”målet är att skapa en nationell vård- och utbildningsmodell för mentalvården som ska införas stegvis”.
Frågor som berör psykisk hälsa tillhör inte enbart social- och hälsovården, betonar Nummelin. Vi behöver samarbeta.
- Vi vill förstärka tankesättet ”mental health in all policies”, det vill säga - tvärsektoriellt samarbete behövs, ärendet psykisk hälsa ligger på allas bord.
Nummelin tar även upp frågan om finansieringen för tredje sektorn.
- Vi kommer att hålla koll på den nya finansieringslagen som träder i kraft om några år, och vad den kan tänkas innebära för tredje sektorn. Vi vill, och kommer att jobba för, att tredje sektorn framöver också har en viktig plats i vårt samhälle.
- Så jo, det är en värdefull tid att ha ordförandeskapet, konstaterar Petra Nummelin.

På den här sidan hittar du mer information om Nätverket för psykisk hälsa i Finland (tidigare Mentalhälsopoolen)

Här kan du läsa pressmeddelandet från Social- och hälsovårdsministeriet (8.3.2023), där utlåtandet presenteras i sin helhet