Hoppa till huvudinnehåll
Nyhet

Vi delar ut medel från vår fond

11 maj 2022

Personer i alla åldrar kan söka bidrag från Psykosociala förbundets fond Understödsfonden, för rehabilitering från psykisk ohälsa. Vårdnadshavare i samma situation, vars barn är i behov av stöd för t.ex en fritidssysselsättning, är också välkomna att söka från fonden. Ibland täcker det offentliga inte alla kostnader för rehabilitering eller vård (såsom egen andel), och då kan man söka medel från fonden. Medel från fonden delas ut tre gånger per år. År 2020 låg de beviljade understöden mellan 50-300 euro (av 39 inkomna ansökningar kunde fonden bevilja 12 stycken). Observera att sökande måste vara bosatt i Finland (ansökningar från Sverige beaktas inte).
Du väljer själv om du skickar in din ansökan digitalt eller genom att skriva ut ansökningsblanketten och skickar per post. Här hittar du ansökningsblanketten. Ansökningar år 2022 ska vara oss tillhanda senast den 30.8 och 30.11.