Hoppa till huvudinnehåll
Nyhet

Vi söker en specialsakkunnig i psykisk hälsa - ansök senast 16.5

30 april 2024

Kom med och jobba för ett viktigt tema i vårt samhälle! 

Psykosociala förbundet är en expertorganisation som arbetar riksomfattande med psykisk hälsa i Finland. Förbundet erbjuder rådgivning, kurser och stöd genom ett aktivt engagemang från personal och våra 13 medlemsföreningar.
Vi arbetar även intressepolitiskt för att öka medvetenheten kring samhälleliga frågor som rör psykisk hälsa ur ett brett perspektiv, det vill säga med fokus på både psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa.

Vi söker en specialsakkunnig i psykisk hälsa till vårt härliga team!  
Befattningen är ny inom vårt förbund, vilket innebär att du har stora möjligheter att utveckla verksamheten och forma din arbetsbild tillsammans med oss.
Din grunduppgift är att bevaka aktuella ärenden inom området psykisk hälsa: analysera, utveckla och samla material som på olika sätt kan implementeras i förbundets påverkansarbete – t.ex. genom att skriva pressmeddelanden, bidra med material till förbundets tidskrift Respons, skapa innehåll i våra sociala medier, stödja våra nätverk och samarbetspartners med aktuell information, och bidra med underlag till olika ansökningar.  

Du planerar, implementerar och utvärderar Psykosociala förbundets verksamhet tillsammans med teamet, våra medlemsföreningar och med våra nätverk och samarbetspartners. Du koordinerar och utvecklar befintliga och nya samarbetsnätverk, och representerar Psykosociala förbundet i det riksomfattande Nätverket för psykisk hälsa i Finland (Mielenterveyspooli) och SAMS intressebevakningsnätverk. 
I ditt arbete behöver du känna dig trygg med att jobba självständigt och ha mod att föra fram förbundets budskap i olika sammanhang. Du behöver ha kunskap inom området psykisk hälsa och brinna för påverkansarbete. Vi önskar att du har ett analytiskt arbetssätt och kan tillämpa befintlig information för att skapa underlag för Psykosociala förbundets verksamhet. Du behöver vara redo att resa riksomfattande, delta på olika fysiska möten och evenemang samt kunna skapa innehåll till sociala medier.
Vi hoppas att du inspireras av att reflektera, se nya möjligheter och därmed ”skapa ringar på vattnet” inom området psykisk hälsa - för det gör vi! Vi erbjuder dig mångsidiga arbetsdagar och möjligheten att jobba i par och i team. Vi har även hybridarbetssätt som möjliggör distansarbete enligt överenskommelse. 

Lönen är 3700 euro för 80 % arbetstid, samt e-passi 300 euro. 
Språkkunskaper: svenska, finska och engelska. Vi önskar att sökande har goda kunskaper i tal och skrift på båda nationella språken. 
Behörighetskrav: högre högskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller motsvarande utbildning. 
Arbetet inleds den 1.8.2024 som tillsvidareanställning med fyra månaders prövotid. 
Arbetet är riksomfattande och vi har kontor i Jakobstad och Helsingfors. Vi söker i första hand en specialsakkunnig till kontoret i Helsingfors. Du kommer att besöka teamet i Jakobstad, där förbundet har sitt huvudkontor, en gång per månad eller enligt behov.  

Vid frågor, ta gärna kontakt med förbundets verksamhetsledare Petra Nummelin: petra.nummelin@fspc.fi eller 050-525 1243. 

Välkommen med en fritt formulerad ansökan och cv senast den 16.5.2024 kl 12.00 till petra.nummelin@fspc.fi 
Intervjuer planeras att hållas i Helsingfors: ti 28.5-ons 29.5.2024.