Hoppa till huvudinnehåll

Aktuellt

26 oktober 2020
Nyhet

Krishjälp på svenska

Med anledning av dataintrånget på Vastaamo vill vi informera om var Du kan få hjälp och stöd. Brottsofferjouren: måndagar-fredagar klockan 12-14…
9 oktober 2020
Nyhet

Nya datum för Må Bra-kurs för unga - ansök senast 8.11!

Kursen 'Det är lugnt– Må bra kurs för unga' har flyttats fram och ordnas den 19-22.11.2020. Kursen hålls vid Backby herrgård (Kaisan koti) i Esbo…
9 oktober 2020
Nyhet

Förhandstitta på vår film "Låt oss prata om psykisk hälsa"

Den 10 oktober varje år uppmärksammas den internationella Världsdagen för psykisk hälsa. Vi på Psykosociala förbundet jobbar dagligen med att…
5 oktober 2020
Nyhet

Förlängd ansökningstid till kurs för anhöriga - Ansök fram till 18.10

Ansökningstiden till vår kurs för anhöriga har förlängts till 18.10 - välkommen med din ansökan! Kursen ordnas i samarbete med FinFami Nyland rf och…
28 september 2020
Nyhet

Ansök till kursen "Sömnskola" senast 16.10!

Får du tillräckligt med sömn? Att sova bra är avgörande för hälsan och välbefinnandet. På vår kurs “Sömnskola” får du kunskap och redskap som hjälper…
21 september 2020
Nyhet

Vi skapar en mera tillgänglig webbsida

Enligt EU:s tillgänglighetsdirektiv ska alla offentliga aktörer se över sina webbplatser och uppfylla de nya tillgänglighetskraven senast 23.9.2020…
18 september 2020
Nyhet

Resultat från vår enkät om upplevelser av coronaviruset

Under sommaren utförde vi en enkät om hur personer i vår målgrupp har upplevt coronaviruset. Sammanlagt samlade vi in 26 anonyma svar från runtom i…
14 september 2020
Nyhet

Ansök till kursen "Depressionsskola" senast 18.9

Den 22-25.10.2020 hålls vår kurs "Depressionsskola" på Backby herrgård i Esbo (tidigare Kaisankoti). Kursen riktar sig till vuxna personer med…
11 september 2020
Nyhet

*Förlängd ansökningstid* Ansök till "Det är lugnt - Må bra kurs för unga" senast 18.9

OBS! Förlängd ansökningstid till 18.9.2020 Stress, nervositet, ångest. Dessa känslor kan vara svåra att hantera. På vår kurs "Det är lugnt - Må bra…
10 september 2020
Nyhet

Ansök till kurs för anhöriga senast 9.10

Den 5-8.11.2020 hålls vår anpassningskurs för anhöriga vid Backby herrgård (Kaisan koti) i Esbo. Kursen ordnas i samarbete med Finfami Nyland rf…
10 september 2020
Nyhet

Självmordsförebyggande dagen 10.9

Psykisk ohälsa och suicid hos äldre - ett samhällsproblem som behöver tas på allvar Under coronakrisen har det varit mycket tal om de negativa…
7 september 2020
Nyhet

Sök bidrag från vår fond!

Är du i behov av terapi eller stöd för till exempel en fritidssysselsättning? Sök bidrag från Psykosociala förbundet! Personer i alla åldrar som är…
7 september 2020
Nyhet

Ansök till "Det är lugnt - Må bra-kurs för unga" senast 11.9

Den 8-11 oktober hålls vår kurs "Det är lugnt - Må bra-kurs för unga" i Pörkenäs, Jakobstad. Kursen riktar sig till unga i åldern 16-20 år med…
1 september 2020
Nyhet

Ansök till kursen i Personlig utveckling senast 2.9

Till dej som är 20-30 år, nu finns det ännu möjlighet att söka till kursen i personlig utveckling. Vi har ett par platser lediga. Kontakta snarast vår…
24 augusti 2020
Nyhet

Vi har svarat på en fråga om kroppskomplex

Vi har svarat på en ny fråga i vår stödtjänst här på hemsidan, "Ställ en fråga". Denna fråga handlar om kroppskomplex och börjar så här: "Jag mår inte…
21 augusti 2020
Nyhet

Nedskärningar i stöd till organisationer drabbar samhällets mest sårbara

På Psykosociala förbundet är vi mycket oroade över de planerade nedskärningarna i finansieringen till social- och hälsovårdsorganisationer. I…